roa-pluss
Logo

56 romslige leiligheter.
Planlagt salgsstart våren 2021!

Lund + Slaatto

Gode planløsninger, romslige private balkonger og terrasser og parkmessige fellesarealer. Romslige 3- og 4-roms leiligheter og noen spektakulære penthouseleiligheter. Tegnet av anerkjente Lund+Slaatto Arkitekter. Ved at hvert bygg er begrenset i størrelse, vil praktisk talt samtlige leiligheter utgjøre hjørneleiligheter, med henvendelse og lys fra minst to sider. Alle leilighetene vil på denne måten få sitt individuelle preg.


Røa x møteplasser

Vi har etterstrebet å skape et prosjekt med stedstilpassede kvaliteter for både beboerne og alle andre som ferdes på Røa. Ved å bryte opp bebyggelsen i flere mindre volum, unngår man preget av store, massive boligblokker, og skaper i stedet et prosjekt som relaterer til den mer bymessige sentrumsbebyggelsen. Det blir større grad av åpenhet og visuell kontakt gjennom bebyggelsen, ikke minst ut mot Griniveien, der dagens skjemmende betongmur vil bli erstattet av et betydelig bredere fortau.

Med en ambisjon om å tilrettelegge for positive møteplasser som skaper hyggelig liv på gateplan, vil Røax tilføre noe nytt og spennende midt på Røa.

Kontakt våre meglere

Logo

Hold deg oppdatert

Powered by Plyo / Art Direction & Design by Eberlin
Powered by Plyo / Art Direction & Design by Eberlin